Animace Imaginace

Pětidenní workshop klasické animace pro školy
Cílová skupina: 1. i 2. stupeň ZŠ
Cena: 400,- / dítě
Kapacita: 20 - 28 dětí
Již od roku 2014 vstupujeme na půdu základních škol s pozoruhodnou autorskou aktivitou - natáčení vlastního animovaného filmu v rámci týdenního workshopu.
Animovaná tvorba rozvíjí u dětí řadu důležitých schopností a dovedností. Tvůrce musí zvládnout hned několik disciplín. Vymyslet námět filmu, následně napsat literární scénář a ten pak rozkreslit do storyboardu (obrázkový scénář). Vytvořit výtvarné návrhy loutek, pozadí, scény. Je zapotřebí i jisté řemeslné zručnosti při následné výrobě loutek a ostatních rekvizit a scén. Samotná animace pak vyžaduje velkou dávku imaginace a časoprostorové představivosti, no a také trpělivosti a koncentrace. Na závěr se začne zabývat střihem a finální postprodukcí, seznámí se s nezbytným softwarem a naučí se ho používat.
Obrázek
Výstupem pak je vlastní, krátký animovaný film, který si děti z dílny odnesou. Projekt se zaměřuje individuálně na každého žáka (jeden lektor pracuje se čtyřmi až sedmi dětmi). Každá škola účastnící se projektu si může zvolit téma, na které se v rámci projektu zaměří.
Jak to vše probíhá?
  • Projevíte-li zájem účastnit se projektu Animace - imaginace, ozveme se Vám a představíme projekt blíže.
  • Dohodneme se na termínu, který bude vyhovovat oběma stranám.
  • Škola či pověřený pedagog vybere skupinu či skupiny žáků v maximálním počtu 28 dětí, které se projektu zúčastní. Může jít jak o třídu, tak o výběr žáků z ročníku či výběr žáků prvního a druhého stupně.
  • Škola vybere námět - téma.
  • Animánie přidělí ke skupině vedoucího lektora, který s pověřeným pedagogem pracuje cca 30 dnů před termínem projektu na tematické a metodické přípravě.
  • Děti mohou předem rozpracovat náměty, se kterými je pedagog seznámí. Doporučujeme samostatnou přípravu pracovních týmů s náměty ještě před zahájením kurzu.
  • Pro skupinu 25 dětí je vhodné vyčlenit alespoň dvě oddělené učebny, které budou po 5 dní k dispozici jako filmové ateliéry.
  • V den zahájení projektu, nebo den předem přijíždí tým lektorů Animánie. Probíhá pět dnů práce na animovaném filmu. První den je věnován teoretické přípravě, vymýšlení námětu a scénáře, potom následují tři dny vlastní animace a pátý den se zpravidla filmy dokončují a stříhají.
  • Na závěr proběhne společné promítání dokončených i rozpracovaných filmů.
  • Lektoři připraví finální mastery filmů a pedagogické hodnocení. které škola obdrží do 3 týdnů po skončení projektu.
Projekt je částečně financován grantem MKČR na podporu filmové výchovy.
Podrobnější informace k projektu Animace Imaginace naleznete v dokumentu: