Animace v kostce

Seminář pro pedagogy
Cílová skupina: učitelé ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ a pedagogové mimoškolních aktivit
Časová dotace: 16 hodin
Lektoři programu: Mgr. Martina Voráčková, Martin Pertlíček
Cena: 1500,- (může se lišit podle počtu účastníků)
Kapacita: 8 - 15 účastníků
Úvod do problematiky využití kreativních technik ve výuce ZŠ, gymnázií a ZUŠ. Filmová a audiovizuální výchova (F/AV) bylo doplněna do RVP jako nový nepovinný předmět. Mnoho pedagogů využívá audiovizuální díla různého charakteru ve výuce. Tento seminář nabízí ucelený pohled na problematiku audiovize v rámci výuky, a na možnosti využití F/AV jako prostředku výuky a výchovy.
Během dvou dnů společně projdeme následující témata:
  • Úvod do F/AV a nejnovější tendence,
  • Základní principy filmu a animace,
  • Interpretace filmu,
  • Druhy animačních technik,
  • Animace ve výuce jako prostředek rozvoje klíčových kompetencí,
  • Digitální technika a práce s ní,
  • Ukázky prací s dětmi v rámci školní výuky,
  • Praktické cvičení na téma.
Formy výuky: Přednáška s prezentací a videoprojekcí, seminář s praktickými ukázkami a cvičením, dialogická forma semináře spojená s demonstrací a závěrečný rozbor a reflexe. Kromě přednášek, prezentací a ukázek budete mít možnost prakticky vyzkoušet principy animace.
Seminář již není akreditovaný, účastníci obdrží osvědčení. Program vznikl ve spolupráci s OCET o.p.s., Hlohova 10, 326 00 Plzeň.
Termín příštího semináře zatím není stavoven.
Pokud máte do budoucna zájem se semináře zúčastnit, neváhejte se nezávazně přihlásit pomocí formuláře.

Nezávazná přihláška na seminář Animace v kostce