Animetod - Druhy animace

Druhy animace rozdělujeme podle techniky snímání, tedy podle postavení fotoaparátu na stativu a pracovní plochy nebo prostoru určeného ke snímání.
Základní dělení podle techniky snímání je na animaci plošnou, prostorovou a jejich kombinace.
Animovanou tvorbu můžeme rozdělit do dvou základních skupin: plošnou, tedy 2D, a prostorovou, tedy 3D. 
 • Do plošné animace patří plošková animace, kreslená a malovaná animace, animace sypkých materiálů a poloplastická animace.
 • Do prostorové zahrnujeme loutkovou animaci, plastelínovou animaci (také hovoříme o modelaci), animaci předmětů a pixilaci.
 • Mimo tyto skupiny nám zbydou techniky bez kamery (fotoaparátu) – počítačová animace nebo díla vzniklá manipulací filmového pásu.
 • Plošná animace
  Nohy stativu jsou pro větší stabilitu rozevřené a hlava stativu otočená tak, aby fotoaparát směřoval objektivem dolů, směrem na plochu snímací desky.
  Kombinace
  Při natáčení filmu můžeme využít i kombinaci  druhů animace a způsobu snímání dle předem promyšleného záměru.
  Prostorová animace
  Hlava stativu je otočená tak, aby objektiv fotoaparátu směřoval před sebe do prostoru.
  animetod
  animetod
  animetod