Tým Animánie

Jakub Hora

Jakub Hora

předseda spolku, finance, fakturace

hora@animanie.cz

737 121 302

Vitouš Voráček

Vitouš Voráček

koordinátor celoročních aktivit, lektor

voracek@animanie.cz

601 565 743

Alena Čadová

Alena Čadová

produkční Festivalu Animánie, lektorka

cadova@animanie.cz

739 983 722

Lenka Špačková

Lenka Špačková

ředitelka Festivalu Animánie

spackova@animanie.cz

607 859 924

Martina Voráčková

Martina Voráčková

metodička, lektorka

vorackova@animanie.cz

733 544 104

Ondřej Lazar

Ondřej Lazar

lektor, technika

ondralazar@seznam.cz

Pavel Endrle

Pavel Endrle

lektor

pavelendrle@seznam.cz

721 909 167‬

Robin Mrázek

Robin Mrázek

lektor

mrazek@animanie.cz

731 653 414‬

Natálie Nešporová

Natálie Nešporová

lektorka

nesporkanatka@seznam.cz

733 161 583‬

Stěpán Strýček

Stěpán Strýček

lektor

strycek.st@gmail.com

603 279 063

Martin A. Pertlíček

Martin A. Pertlíček

kinokavárna, lektor

pertlicekmartin@gmail.com

Jana Ježková

Jana Ježková

lektorka

jana.jeremiasova@post.cz

Michaela Dušková

Michaela Dušková

lektorka

miduskova@seznam.cz

Tomáš Macek

Tomáš Macek

lektor

neto@volny.cz

Zuzana Sobotková

Zuzana Sobotková

lektorka

zuzka.sobotkova@hotmail.cz

Tereza Šedová

Tereza Šedová

lektorka

sedova@animanie.cz

Barbora Mládová

Barbora Mládová

lektorka

mladova@animanie.cz

Maxmilián Hrstka

Maxmilián Hrstka

lektor

maxhrstka@gmail.com

Evelína Shánělová

Evelína Shánělová

lektorka

eshanelova@gmail.com

Tereza Kotounová

Tereza Kotounová

lektorka

terka.k2000@gmail.com

732 538 170‬

Terezie Smolíková

Terezie Smolíková

lektorka

terezie-smolikova@seznam.cz

Eliška Dvořáková

Eliška Dvořáková

lektorka

eladvorak@gmail.com