Animetod - Stavba příběhu

Film, jehož základem je příběh, nazýváme narativní. Narativ je v podstatě vyprávění, typ komunikace od autora k publiku a sestává z příběhu. Za narativ se obecně považuje vyprávění určitého sledu událostí.
V této lekci nabízíme obsah, který by vám mohl pomoci ve vaší školní praxi naučit děti o příběhu přemýšlet a také pro svůj film smysluplný příběh vytvořit. 
Ve videu se dozvídáme:
Audiovizuální část nabídne vysvětlení několika základních teoretických pouček a principů jak příběh pro film postavit a základní charakteristiku jednotlivých příběhových částí, které budou demonstrovány na známém pohádkovém příběhu Perníková chaloupka.
 • Jak začít
Idea, první nápad, inspirace, myšlenka, myšlenková mapa. Cvičení vhodná pro rozvíření nápadů najdete v metodickém listu
 • Základní stavební kameny příběhu
Hrdina, prostředí a problém
 • Členění děje
Začátek, prostředek a konec neboli I., II. a III. dějství.
  •  Začátek je úvod do příběhu, seznámení s prostředím, hrdinou a první problém – kolize
  • Prostředek je nejdelší, plný překážek, komplikací a dějových zvratů
  • Vyvrcholením příběhu je závěrečná bitva – konec je krátký a jde o to, jak svět pokračuje dále
 •  Modely příběhu
Časová osa – nejčastější model, diagram hory a další modely
 •  Způsoby ověření
Větný vzoreček pomáhá ověřit, zda příběh funguje. Kontrolní otázky jsou výborné pomůcky pro ověření, zda příběh šlape. Žánr si ověříme pomocí žánrové rovnice a žánrových motivů
 •  Způsoby vyprávění
Lineární vyprávění – nejjednodušší a nejčastější vyprávění, paralelní narace – další využívaný způsob současného filmu
 • Modelový vzor
Pohádky jako modelový vzor pro současné filmy rozmanitých žánrů
 • Na co si dát pozor
Pozor na příliš dlouhou expozici. Po stručném představení hrdiny a prostředí jděte rovnou k narušení rovnováhy. Druhé dějství nechť je plné zvratů a překážek, ty ale ať na sebe navazují a tvoří ucelený řetězec. V závěrečné bitvě musíte vyřešit problém, který jste na začátku příběhu nastolili. Závěr ať je též stručný a jasný, neprotahujte a neoddalujte konec
Metodická část:
V metodických materiálech ke stažení najdete:
 • příklady cvičení pro práci s dětmi k jednotlivým celkům
 • příklad analýzy filmu se zaměřením na stavbu příběhu – loutkový film Perníková chaloupka (1956) B. Pojara – metodický materiál pro učitele a pracovní list pro děti
 • Kosmonaut – příklad stavby příběhu od A do Z
 • pracovní listy pro jednotlivá cvičení
  1. Myšlenková mapa
  2. Časová osa + Diagram hory
  3. Větný vzoreček
  4. Plán o 9 bodech
  5. Kontrolní otázky
  6. Žánrová rovnice a žánrové motivy
Dokumenty ke stažení:
Odkazy:
Filmová narace je samostatný vědní obor, způsoby vyprávění se od zrodu filmu neustále proměňují. Budete-li se chtít tomuto tématu věnovat podrobněji, přikládáme několik odkazů na odbornou literaturu či dostupné internetové zdroje.
 • Jan Svoboda: Proměny filmového vyprávění, NAMU v Praze 2013, elektronické vydání 2015
 • Linda Aronsonová: Scénář pro 21. století, NAMU Praha 2015