O Animetodovi

Animetod je online metodický seriál především pro pedagogy, kteří chtějí animovaný film zařadit do své výuky.
“Film je jazyk, kterým můžeme mluvit s celým světem.“
Abbas Kiarostami
Online metodika Animetod vychází z naší mnohaleté praxe. Od začátků trvání Animánie nabízíme a realizujeme filmové programy pro děti všech věkových kategorií na školách, kroužcích a dílnách po celé republice.
animetod
Každoročně projde rukama našich lektorů až 50 školních tříd, 1250 dětí školou povinných, filmové výchově věnujeme přibližně 500 hodin ročně. Právě proto jsme se rozhodli naše zkušenosti a dovednosti nabídnout a předat.
Nejde o odbornou příručku ze světa animovaného filmu. Naším cílem je vybrat a poskládat do smysluplného celku informace a zkušenosti, které jsou pro výuku spojenou s filmovou výchovou a základní orientaci v oboru potřebné.
Metodika je určena především vyučujícím základních a středních škol, základních uměleckých škol, lektorům volnočasových aktivit, budoucím pedagogickým pracovníkům, studentům.
Zkrátka všem, kteří pracují s mladými lidmi a zajímá je film a tvorba. Inspiraci a podněty zde naleznou i rodiče a děti.
animetod
Na vzniku jednotlivých lekcí se podílí tým členů spolku Animánie.
Autorem koncepce a námětů jednotlivých lekcí je Mgr. Martina Voráčková. Produkci zajišťuje Vít Voráček. Grafik a výtvarník je Mgr. Tomáš Macek. Na lekcích spolupracují lektoři, scenáristka, výtvarníci a animátoři Alena Čadová, MgA. Michaela Dušková, Pavel Enderle, Ondřej Lazar, Robin Mrázek a Martin Hahn.
Martina Voráčková 
Většinu svého profesního života učím, 30 let na ZUŠ s krátkodobými odbočkami na ZŠ, SŠ i VŠ. V současné době se věnuji už jen filmové výchově. Připravuji a vedu jako lektor především programy pro školy, pracuji se studenty oboru lektorství na DAMU, jsem spoluautorkou první učebnice (průvodce) FAV Filmouka, přispívám do metodických příruček pod patronátem NIPOS/ARTAMA či online kurzu ASFAV. A žiji převážně na Šumavě :-)
Pavel Endrle
Vystudoval jsem ateliér animované a interaktivní tvorby na Sutnarce. Pracuji jako freelance animátor a grafický designer. V Animánii působím jako lektor, vedu kroužek experimentální animace.
Na projektu Animetod se podílím tvorbou storyboardů, výtvarnou přípravou, animací, postprodukcí a střihem. Většinou volím veselou barevnou paletu, zkratku, vtip. Vše ideálně papírkovou nebo poloplastickou technikou.
Tomáš Macek
Učím na výtvarném oboru ZUŠ. Věnuji se typografii a ilustraci. Ve spolupráci se Štěpánkou Bláhovcovou jsem se podílel na grafickém designu výstav Pixar – 30 let animace a Světy české animace. V Animánii příležitostně lektoruji programy ve školách.
Ondřej Lazar
Vystudoval jsem Animovanou a interaktivní tvorbu na FDU-ZČU v Plzni pod vedením profesora Jiřího Barty. Během studia jsem působil jako lektor Animánie. Rád se rozvíjím po umělecko řemeslné stránce a digitálních technologiích. Momentálně učím animaci na střední škole v Ostravě.
Vít Voráček
Od roku 2017 pracuji jako project manager celoročních činností Animánie z.s. Také se věnuji lektorství nejen animovaného filmu na kroužcích i workshopech. Na metodice Animetod se produkčně podílím od samotného začátku.
Alena Čadová
Věnuji se scenáristice, tvůrčímu psaní a teorii filmu. Nejraději píši o dětských hrdinech, které stavím do extrémních situací a nutím je rozhodovat o svém osudu. Mými oblíbenými žánry jsou pohádka a horor a jejich neotřelé kombinace. Publikuji hororové povídky a poprvé pracuji na dokumentárním filmu. Ze všeho nejvíc se cítím být tvůrcem a učitelem.
Michaela Dušková
Vystudovala jsem animovaný film na plzeňské Sutnarce, kde jsem po čas studií působila jako lektorka v Animánii. Pracuji jako výtvarná asistentka v Ateliéru radostné tvorby. Živím se také jako animátorka a výtvarnice. Ve své tvorbě se nyní věnuji barvám a náladám s poetickými příběhy uvnitř. Vytvářím světelné obrazy skrze meotar, které občas promítám při koncertech nebo nad postelí na dobrou noc. 
Martin Hahn
Animovanou a interaktivní tvorbu jsem vystudoval na FDULS v Plzni pod vedením profesora Jiřího Barty. Živím se prací na volné noze. Převážně pracuji jako filmový modelář pro české a zahraniční produkce televizních reklam a filmů, pro filmová studia Barrandov a další společnosti. Tuto práci doplňuji osobními zakázkami - animací, filmovou postprodukcí, 3D grafikou a animací, a grafickým designem. Ve volných chvílích rád vezmu krosnu na ramena a rázným krokem utíkám do přírody provětrat si hlavu od velkoměsta.
Robin Mrázek
Vystudoval jsem Sutnarku v ateliérech Komiks a ilustrace pro děti a Animace a interaktivní tvorba. V Animánii pracuji jako lektor od roku 2020, kromě programů pro školy vedu kroužek digitální kresby a malby. Nyní pracuji také v ZUŠ Trnka. Výtvarně se nejradši vyjadřuji kresbou a pastelem. Rád zkoumám svět, ve kterém žijeme, věnuji se sociálním tématům a budování struktur vzájemné pomoci.